200 frivillige: Rådgivere hjælper voldsofre

Hvis man har været udsat for en kriminel handling, kan man få hjælp hos Offerrådgivningen. Ude og Hjemmes krimiekspert Bent Isager-Nielsen fortæller her om de mange frivillige, der gør en enestående indsats i organisationen.

En af mine bekendte blev udsat for en forbrydelse og blev bagefter kontaktet af en person fra Offerrådgivningen. Det var til stor hjælp.

Hvad er Offerrådgivningen egentlig?

Venlig hilsen AB

Hej AB

Offerrådgivningen er en organisation af frivillige, der hjælper ofre for forbrydelser.

I Danmark ligger der 12 lokale offerråd-givninger, én i hver politikreds.

Rådgivningen er en såkaldt NGO (en ikke-statslig og nonprofitorganisation), og som den eneste NGO i Danmark er Offerrådgivningens virke og målgruppe defineret i bemærkningerne til en lov.

Offerrådgivningen er organiseret under politiet, men offerrådgiverne er underlagt tavshedspligt og har som deres primære formål at yde hjælp og støtte til ofre for forbrydelser.

Køb abonnementOg få Ude og Hjemme hver uge

Giver sig tid

Når mennesker bliver udsat for røveri, vold, voldtægt eller en anden voldsom hændelse, er politiet jo næsten altid involveret og yder i den forbindelse selvfølgelig hjælp til et offer. Men politiet har tit travlt med at løse den konkrete politiopgave og efterforskning, og mange gange kan der sideløbende opstå et behov for – som offer – at tale med en neutral person om de følelser, man kan blive ramt af eller om helt lavpraktiske ting.

Alle kan ringe til Offerådgivningen døgnet rundt, også selv om man ikke har politianmeldt en konkret hændelse.

Man kan også ringe til Offerrådgivningen, selv om man ikke har været udsat for en decideret kriminel handling eller konkret forbrydelse, men måske været udsat for en traumatisk hændelse eller involveret i eller vidne til et trafikuheld.

Rådgiveren vil alt efter omstændighederne forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt: Lytte og give sig tid til en samtale.

200 frivillige

Hvis man skal i retten, kan Offerrådgivningen også tilbyde en snak om, hvad man kan forvente sig, og hvordan det foregår.

Rådgiveren kan måske også sidde sammen med offeret, mens man venter på at blive kaldt ind i retssalen til afhøring – og eventuelt være til stede i retten.

På landsplan er der over 200 frivillige offerrådgivere, som alle gennemgår en grundig uddannelse, inden de bliver rådgiver.

Som offerrådgiver bliver man en del af et stort fællesskab og påtager sig et frivilligt, socialt arbejde, der gør en forskel, hver gang man rådgiver et offer, en pårørende eller et vidne.

Det er vigtigt, at man som rådgiver er ægte interesseret i at tale og vejlede de mennesker, der henvender sig, er tålmodig, god til at lytte, i besiddelse af personligt overskud, ansvarsbevidst og indstillet på uddannelse og opfølgende undervisning.

Til stor hjælp

Man kan også som offer i stedet for telefonrådgivning i visse tilfælde få et fysisk møde med sin offerrådgiver – et møde, der kan finde sted hos politiet, på biblioteket eller et rådgivningscenter.

Alt i alt er det efter min mening en aldeles fremragende ordning, og jeg husker især fra min tid som politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi mange sager, hvor en efterforsker over for mig fremhævede det store arbejde, som en offerrådgiver havde gjort i forhold til et offer eller et vidne.

Noget der jo også er til stor hjælp for politiet.

Hjertet på rette sted

Det er i øvrigt ofte en betjent fra en politipatrulje eller en efterforsker på en sag, der i forbindelse med sagsbehandlingen eller efterforskningen fortæller offeret eller vidnet om muligheden for at få hjælp fra Offerrådgivningen.

Rådgivningen er nok en frivillig NGO, men understøttes på alle måder kraftigt af politiet.

Det betyder meget for politiet, at engagerede frivillige med hjertet på rette sted understøtter politiarbejdet ved at hjælpe på denne måde.

For mig at se er det et godt eksempel på, hvor godt og effektfuldt det er, når frivillige går ind og løfter en samfundsopgave.

Det kunne man efter min mening godt bruge meget mere i samfundet på mange andre områder. Men det er jo en helt anden sag.

Få Ude og Hjemme leveret i postkassenLæs mere her

Ring 116 006

Offerrådgivningen blev etableret i 2001. De 12 lokale offerrådgivninger er organiseret med lokale bestyrelser og vedtægter og tilknyttet de 12 politikredse.

På landsplan varetager paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark de 12 lokale offerrådgivningers interesse.

Det inkluderer blandt andet uddannelse, udvikling, kvalitetssikring, synlighed, sikring af ofres retsstilling med mere.

Indtil for nylig var der forskellige telefonnumre til de enkelte offerrådgivninger, men det er blevet ændret, så man i dag kan ringe til samme landsdækkende telefonnummer 116 006, hvis man har brug for Offerrådgivningen.

Venlig hilsen Bent

Hør mere om store danske kriminalsager og politiets efterforskningsarbejde i podcast-serien ”På sporet med Bolther og Isager”. Journalist Stine Bolther er vært, og Bent Isager-Nielsen leverer skarpe analyser. Find serien dér, hvor du normalt hører podcast.