Frugtbarhed: 11 gode råd til at øge din fertilitet

I denne uge får du nogle tips til at øge din fertilitet og dermed forbedre chancen for graviditet.

August til november er de fire måneder på året, hvor flest børn bliver undfanget og selvfølgelig født omkring ni måneder senere. Nedsat fertilitet er et stort problem for mange par. Hvert 10. barn kommer til verden efter kunstig befrugtning. Mange forhold hos begge vides at påvirke frugtbarheden, men ofte er det desværre svært at sætte fingeren på, hvorfor problemet præcist opstår. Jo ældre en kvinde er, desto sværere er det at blive gravid. Levevisen kan også betyde meget for frugtbarheden hos begge køn, og det skorter bestemt ikke på kandidater, der hævdes at skade sædkvaliteten, som ifølge en gennemgang af 185 studier er halveret de sidste 40 år.

Lad os forventningsafstemme om, at der bestemt ingen garantier er. Én faktor har ikke hele skylden, mange forhold spiller ind, og det varierer fra person til person. Men hvorfor ikke give det en chance?

11 gode råd

 • Alder, altså det biologiske ur, er den vigtigste biologiske faktor for en kvindes frugtbarhed. Allerede fra 25-års alderen begynder frugtbarheden så småt at falde, og efter 35-års alderen går det reelt set ned ad bakke. I forhold til tidligere er mange kvinder ældre, før de vælger at forsøge at blive gravide. Det kan der være mange gode grunde til. Men prisen kan blive, at graviditetschancen formindskes.
 • Plantemad er godt for alt muligt og synes også at styrke sædkvaliteten. Mænd, der spiser meget kød og mange fuldfede mejeriprodukter, har statistisk set dårligere sædkvalitet end dem, som lægger mere frugt, grøntsager og fedtfattige mejeriprodukter på tallerkenen. Forskerne tænker, at blandt andet planternes antioxidanter spiller en rolle.
 • Vejer du som kvinde for meget, kan det svække frugtbarheden. Især når fedtet er placeret inde i maven omkring organerne, så taljemålet øges. Derimod er brede hofter ofte et godt tegn for frugtbarheden, idet dette fedt er med til at normalisere hormonbalancen. Svær overvægt er dog altid en ulempe. Overvægtige mænd har dårligere sædkvalitet.
 • Dyrk sex med to-tre dages mellemrum af hensyn til sædkvaliteten, som da synes at nå en optimal balance.
 • Rygning er en stor trussel mod frugtbarheden ved at forstyrre kvindens hormonfunktioner. Straks du kvitter tobakken, stiger frugtbarheden igen.
 • Et stort forbrug af hash og cannabis kobles til nedsat frugtbarhed.
 • Hold dig for en sikkerheds skyld fra alkohol ved problemer med at blive gravid. Selv et mindre forbrug synes at reducere frugtbarheden hos både kvinder og mænd. Især for kvinder sidst i 30’erne, når frugtbarheden i forvejen er blevet lavere. Også mandens alkoholforbrug spiller ind, da et forbrug over 15 genstande om ugen sænker hans frugtbarhed med 20 %.
 • Spis økologisk og undgå giftpåvirkninger. Kemikalier i kosmetik, hudpleje, uvasket nyt tøj, ikke-økologiske fødevarer og mange andre af de tusindvis af giftstoffer, som vi udsættes for, nedsætter formentlig frugtbarheden hos både kvinder og mænd. Det er svært at bevise, men fornuften taler for at undgå flest mulige fremmedstoffer. Det samme gælder luftforurening.
 • Hård træning kan øge faren for spontan abort. Har du været ramt heraf, skal du lade være med at træne voldsomt hårdt. På den anden side gælder det bestemt om at holde sig i gang ved cykling, fitness og anden træning, da en veltrænet krop har bedre hormonfunktioner.
 • Sluk tv. I en opgørelse faldt sædtallet væsentligt hos unge mænd, der så over 20 timers tv om ugen. Omvendt er sædtallet betydeligt højere hos dem, der træner mindst 15 timer per uge. Det er statistiske sammenhænge, men bekræfter igen, at det efter alt at dømme er bedre at være fysisk aktiv end at sidde for meget i sofaen. En yderligere gevinst ved at se mindre tv er, at din nattesøvn ofte forlænges, og det anses for nyttigt, da kroppen så stresser mindre.
 • Kaffe under fem daglige kopper betyder ikke noget, så der er ingen grund til at være fanatisk. Men drikker du mere, er det værd at skære ned for det for at se, om det kan fremme frugtbarheden. Faren for spontan abort kan nemlig stige ved et højt forbrug, og som kvinde er et forbrug på højst tre kopper kaffe dagligt et godt råd.