Er du perfektionist?

Alle billeder skal hænge lige, og fejl er noget, som fanden har skabt. Er det at være perfektionist ensbetydende med, at man absolut skal gøre alting rigtigt? Forandringsfacilitator Ann. C. Schødt har arbejdet med mange perfektionister og gennemgår her de 5 mest almindelige påstande om perfektionisme.

Perfektionist?

Myte 1. Har lav selvtillid

Falsk. Du kan sagtens have høj selvtillid som perfektionist, hvis du over for dig selv og andre kan vise, at det, du gør, er det rigtige. Så bliver man bekræftet. Graden af selvtillid hænger sammen med, i hvor høj grad perfektionisten selv synes, vedkommende performer tilfredsstillende. De har deres egen standard, for hvad der er rigtigt, og sammenligner ikke nødvendigvis med andre. 

Hvis du har lav selvtillid og perfektionistiske træk, kan det være, du lider af Impostor Syndromet i stedet. Det betyder, at du ofte undervurderer dine egne evner og overvurderer andres, og at din selvtillid ikke er proportionel med, hvad du faktisk ved og kan. Sådan en person vil til en skriftlig eksamen, hvis vedkommende er hurtigt færdig, sidde og se på de andre og tænke: De andre er ikke færdige: Jeg må have misforstået noget eller gjort det forkert. Perfektionisten vil derimod sandsynligvis blive siddende tiden ud og rette igennem igen og igen.

Myte 2. Kritiserer, men kan ikke selv tåle kritik

Sandt. Perfektionister er generelt meget kritiske både over for andre og sig selv. Hvis nogen påpeger en fejl begået af perfektionisten, vil de ofte tage det virkelig nært og bebrejde sig selv, at de ikke eftertjekkede nok. De er deres egne værste kritikere, og det er pinligt, at andre finder ud af, man har lavet fejl. De vil hellere selv finde fejlen.

Det kan også godt være, personen retter perfektionismen ud imod andre, der træder ved siden af. Perfektionister kan til tider finde en fryd i at påvise andres fejl, fordi det er så vigtigt for dem, at ting bliver gjort rigtigt: Egen succes er meget godt, men andres fiasko er heller ikke at foragte.

Tips til bedre selvværd og større mod

Myte 3. Er perfektionist på alle områder

Sandt og falsk. Mange vil gerne være gode til alt. Men de fleste har et område, hvor standarden ikke er lige så høj, og det er de sjældent stolte over. Måske er der nogle skuffer, der roder, eller en bankbog, som ikke er blevet afstemt længe. Så er det bare gemt væk. Hvor de høje krav bonner ud, kommer an på, hvad der giver dig selvtillid, og hvor du har brug for bekræftelse. Du kan godt som eksempel være perfektionist på jobbet, men lade kroppen stå til, eller dyrke din krop til perfektion, men være mindre krakilsk med dit arbejde.

Hvis du får selvtillid af, at din chef roser dig, og dine kolleger kan lide dig, er du nok mere tilbøjelig til at påtage dig overarbejde end at tage i fitnesscenter. Det giver nemt stress at skulle være perfekt hele vejen rundt. Hvis en person både bliver udnævnt som leder og har små børn, er det en uheldig situation – for så kan vedkommende ikke gøre det perfekte stykke arbejde begge steder og leve op til de indre forventninger.

Test dig selv. Hvor sund er du?

Myte 4. Har stort behov for kontrol

Sandt. Perfektionister er drevet af frygt for kaos og kritik samt af et stærk behov for kontrol. Det gør, at personer med perfektionistiske træk generelt ikke er så fleksible eller tolererer skift særlig godt. Kammer det over, kan det blive neurotisk. Den bagvedlæggende angst kan være så voldsom, at selv den mindste slækken på egne krav kan virke angstprovokerende. Sygelig perfektionisme er, når det bliver en tvangshandling, og ting aldrig er gode nok.

Det kan godt komme tilbage på et konstruktivt niveau, men det kræver som regel hjælp udefra. Ekstrem perfektionistisk adfærd er ofte et forsøg på at aflede opmærksomheden fra noget inde i en selv. Formentlig er rigtig mange piger med spiseforstyrrelser også perfektionister i neurotisk grad – ”hvis jeg taber mig et kg til, så bliver verden perfekt”. Igennem handling udadtil forsøger man at få styr på livet og følelserne indadtil.

Står du i vejen for din egen succes

Myte 5. Er oftere kvinder end mænd

Sandt. Der er andre forventninger til piger end til drenge. Piger bliver opdraget til at være dygtige og gøre ting rigtigt. Af den grund får piger nok også oftere ros, når de er dygtige og gør noget korrekt. Man er måske mere tilbøjelig til at bære over med vilde drenge, der roder og ikke kan sidde stille. Mandlige perfektionister er generelt mere fokuserede på struktur og overblik end på nitty gritty detaljer. Her er kvindens perfektionisme til gengæld ofte udtalt.