Spørg advokaten

Hvordan får jeg råd til efterskole?

19. juli 2022 Af Louise Vinkle. Foto: Panthermedia.
En læser har ikke råd til, at hendes datter kan komme på efterskole. Advokat Louise Vinkle giver sine råd til, hvor man kan søge økonomisk støtte.
Glade unge mennesker på græsplæne

Kære Louise

Tak for en god brevkasse, som er det første, jeg læser hver uge. Nu håber jeg, du kan hjælpe mig.

Min datter vil gerne på efterskole i 10. klasse, i skoleåret 2024/2025. Det koster omkring 60.00 kroner, og det har vi ikke råd til.

Jeg har fleksjob, og det svinger meget, hvad jeg får udbetalt i løn fra kommunens side, selv om jeg har en fast månedsløn på mit arbejde. Lønnen kan svinge fra 1.000 til 3.000 kroner om måneden.

Det har jeg været til møde om, og mine lønsedler er sendt til fagforeningen, som ikke kan se nogen fejl. Men det er svært at lægge budget, når man aldrig ved, hvad man får udbetalt.

Skilsmissebarn

Min datter er skilsmissebarn og har ikke kontakt til sin far. Han slog hånden af hende i fjor. Jeg har den fulde forældremyndighed, og jeg er gift, og min datters bonusfar støtter hende. Kan jeg søge om hjælp til efterskoleopholdet, eller skal vi betale det fulde beløb?

Min datters biologiske far betaler børnepenge hver måned. Hvordan er reglerne for betaling af børnepenge, når hun går på efterskole? Min datter skal konfirmeres til maj næste år.

- Med venlig hilsen HMJ

Kære HMJ

Tak for de pæne ord.

Alle danske børn er berettiget til at få elevstøtte fra staten til efterskoleophold. Elevstøtten beregnes på baggrund af husstandsindkomsten to år før skolestart. Det er altså både din og din mands indkomst, der medregnes.

Det er samtidig relevant, hvor mange børn der har folkeregisteradresse hos jer. På hjemmesiden efterskolerne.dk kan du beregne din del af betalingen ved at vælge en efterskole og indtaste jeres husstandsindkomst samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

Stor udgift

Selv om alle elever får støtte, er det stadig en stor udgift at sende sit barn på efterskole. Udover den almindelige støtte er der mulighed for at søge om individuel støtte. Den individuelle støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå.

Alle efterskoler har fået et beløb til rådighed til at nedsætte egenbetalingen for enkelte af skolens elever. Det vil sige, at du skal forklare efterskolen jeres særlige situation og anmode om nedslag i betalingen.

Ekstra bidrag

Derudover ydes der i ganske særlige tilfælde støtte fra kommunen. Det er typisk, hvis barnet har behov for særlig støtte, og derfor skal på efterskole. Du kan også overveje at søge forskellige fonde om tilskud til din datters efterskoleophold. Der er mange fonde, der støtter unge menneskers uddannelse.

Eftersom din datters biologiske far betaler børnepenge, har du ikke krav på, at han også betaler en del af udgiften til efterskolen. Faren skal betale børnepenge, indtil din datter fylder 18 år. Hvis hun til den tid stadig bor hos dig og er under uddannelse, og du dermed stadig forsørger hende, kan du søge om, at Familieretshuset pålægger hendes far at betale uddannelsesbidrag.

Muligt konfirmationsbidrag

Beløbet svarer til det børnebidrag, han betaler nu. Det er et krav, at din datter er under uddannelse, bor hos dig og er mellem 18 og 24 år. Det er dog kun muligt at få tildelt uddannelsesbidrag, hvis din datters far ikke opfylder sin forsørgelsespligt på anden måde.

Du skal være opmærksom på, at du kan søge Familieretshuset om fastsættelse af konfirmationsbidrag, hvis du har udgifter til din datters konfirmation. Du skal ansøge inden konfirmationen. Bidraget er i år på 3.879 kroner, hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb.

Jeg håber, din datter kommer på efterskole.

- Bedste hilsner Louise

Louise Vinkle

Sponsoreret indhold