Forskere aflivet myte: Der er langt fra 500.000 herreløse katte i Danmark

Medier og dyreværnsorganisationer har i mange år hævdet, at der findes 500.000 herreløse katte herhjemme. Men tallet er langt fra så højt, lyder konklusionen i en ny undersøgelse.

Herreløse katte i Danmark: Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd?

I lang tid har tallet 500.000 floreret – både i dyreværnsorganisationer og i mange medier.

Men nu har forskere fra Københavns Universitet undersøgt, om der overhovedet er så mange herreløse katte i Danmark, og de har publiceret to fagfællebedømte artikler i tidsskriftet Animals.
Det skriver Videnskab.dk.

Konklusionen lyder, at der i Danmark lever langt færre herreløse, ikke-socialiserede katte – såkaldt ”vildkatte” – end hidtil antaget. Og størstedelen af dem synes at have et godt helbred.

– Vi har estimeret, at der i alt er omkring 89.000 herreløse katte i Danmark, hvoraf omkring en tredjedel er socialiserede, og to tredjedele er ikke-socialiserede, siger Peter Sandøe, professor ved Københavns Universitet.

Han har ledet ”Projekt Vildkat”, men bag sig har han en større gruppe forskere og studerende – nogle med forstand på forskellige dele af dyrlægefaget og andre med forstand på modellering af dyrepopulationer.

Og selv om nogle ikke-socialiserede herreløse katte i Danmark har sundhedsrelaterede velfærdsproblemer, så har flertallet efter alt at dømme en god velfærd. 54 procent af kattene havde ingen sundhedsproblemer overhovedet og 83 procent havde ingen alvorlige problemer.

Samtidig konstaterede forskerne, at 89 procent af dyrene enten var normalvægtige eller let overvægtige.

Godt med nye studier

Det er rigtig godt, at der nu også kommer større, danske studier om herreløse katte, mener pattedyrekspert Tommy Asferg, seniorbiolog emeritus ved Aarhus Universitet.

Det er ikke bare godt at vide, at det reelle antal herreløse katte er væsentligt mindre end de 500.000, der har floreret i mange år. Det er også overraskende, at deres sundhedstilstand tilsyneladende er så god, påpeger Tommy Asferg til Videnskab.dk.

– Når man kender problemernes omfang, kan man bruge de midler, der er til rådighed, til at forbedre vilkårene for de herreløse katte på en mere målrettet og effektiv måde. Og problemerne ser ikke ud til at være så store, som man har troet, pointerer han.

Selv om forskerne fra Københavns Universitet nu kommer med et mere retvisende estimat, er det selvfølgelig vigtigt at nævne, at der er usikkerheder forbundet med studiet. Det påpeger Peter Sandøe også selv:

– Vi er dog af den klare overbevisning, at vores estimat, selv om det nok er for lavt, ikke er langt fra det reelle antal, hvilket omvendt betyder, at den hidtidige påstand om, at der i Danmark skulle være 500.000 ikke-socialiserede herreløse katte, ikke holder, lyder det fra ham.

Men selv om estimatet er behæftet med en væsentlig usikkerhed, er det et resultat af en beregning ud fra systematisk indsamlede data fra tilfældigt udvalgte sogne fordelt over hele landet.

– Derimod kan det gamle, udokumenterede skøn på 500.000 herreløse katte ikke med rette kaldes et estimat i videnskabelig forstand. Det er snarere – uden at det skal opfattes som nedladende – det, som i gamle dage hed ”et slag på tasken”, uddyber Tommy Asferg til Videnskab.dk.

Notat fra 1987

Myten om, at der i Danmark skulle være 500.000 herreløse katte, og at størstedelen af dem skulle være nødlidende, har længe floreret i medierne og den offentlige debat.

Men den her myte er baseret på et skriv helt tilbage fra 1988, da Justitsministeriet nedsatte et udvalg til at forbedre den dyreværnslov, der gik forud for den nuværende dyrevelfærdslov:

”Der findes ingen officielle oplysninger om antallet af katte i Danmark. Udvalget skønner dog, at der findes omkring 500.000 vilde katte i byer og sommerhusområder. Der er ofte tale om katte, der på et tidspunkt er erhvervet som kæledyr, men som siden er blevet overladt til sig selv. De er ofte syge og forkomne på grund af kulde og mangel på føde.”

Det er et gammelt tal, og måske var der flere herreløse katte for 44 år siden, end der er i dag. Men tallet skyder altså langt over målet i forhold til den nuværende situation, viser eksperterne fra Københavns Universitet med deres nye studie.

Derfor er det ifølge Therese Servé Wilbert, direktør i Kattens Værn, også godt nu at have et realistisk tal på det.

– Det har vi manglet. Vi har jo brugt 500.000 i flæng, for det var, hvad der var, forklarer hun.

Kattens Værn har blandt andre dyreværnsorganisationer været med til at finansiere studierne. Og det er godt at vide, at problemet ikke er så stort, som de længe har antaget, fortæller Therese Servé Wilbert til Videnskab.dk.

– Vores daglige arbejde handler jo – som én af de eneste foreninger – om de her ikke-socialiserede, herreløse katte. Så det er dejligt at vide, hvad vi er oppe imod. Og at vi ikke har så langt i mål, som hvis der var en halv million af dem.