Vild med dyr: En forsigtig hval

Marsvinet er en af verdens mindste hvaler og den eneste art hval, der yngler i de danske farvande. Selv om marsvin er forholdsvis almindelige, ved man stadig forbavsende lidt om dem.

Den er vanskelig at få øje på. Måske har du kun set et glimt af en rygfinne på en dag, hvor havet var roligt? Eller måske set resterne af et strandet marsvin på en strand?

Marsvinet er den eneste art hval, der yngler i de danske farvande, og selv om marsvin er forholdsvis almindelige, ved man stadig forbavsende lidt om dem.

Læs også: Vild med dyr: Husk, at svaner ikke skal have brød 

Fredet siden 1960’erne

Marsvin er en af verdens mindste hvaler. Et fuldvoksent marsvin bliver kun omkring 160 til 170 centimeter langt og vejer blot 45-65 kg. Der lever formentlig omkring 20.000 vilde marsvin i de indre danske farvande, og de er sky og forsigtige. For selv om de danske farvande virker rolige, så lurer der mange farer, hvis man er en lille hval.   

Marsvinets naturlige fjender er store hajer og spækhuggere. Sådanne rovdyr er sjældne gæster i de danske havområder, men gråsæler kan også finde på at angribe marsvin.

Vores kystnære havområder rummer imidlertid andre trusler end rovdyr.

I middelalderen og op til det 19. århundrede blev et enormt antal marsvin jaget og dræbt for deres kød og spæk. Marsvinet har været fredet siden 1960'erne, men også i moderne tid skades eller omkommer de små hvaler. De kan drukne ved mødet med garn, og byggeriet af broer og havmølleparker påvirker dem formentlig negativt.

Læs også: Næbdyret: Dyret, som videnskaben troede var en spøg

Støj fra skibstrafikken

Det største problem er dog med stor sandsynlighed støjen fra skibstrafikken.

Marsvin kommunikerer, orienterer sig og jager fisk på samme måde som deres større slægtninge delfiner og spækhuggere. Hvalerne udsender ultrasoniske kliklyde, og de opfanger og fortolker ekkoet fra disse lydbølger.

Det avancerede system sætter marsvin i stand til at signalere til andre marsvin og til at opdage og fange småfisk, der udgør deres vigtigste føde.

Forskere har opdaget, at marsvin slukker for deres sonar og indstiller jagten på fisk, når de hører larmen fra eksempelvis en hurtigfærge. Der går mange minutter, efter at færgen har passeret, til marsvinet genoptager sin jagt.

I mange år troede man, at havet var stille, men i dag ved vi, at larm fra skibe i værste fald kan forhindre marsvinene i at finde føde.

Vidste du det...   

 • Et marsvin på 60 kg skal have omkring 3-5 kg fisk i døgnet.

 • Marsvin kan ikke sluge store fisk, så derfor skal et marsvin fange mange hundrede fisk hvert døgn.

 • Det er meget vanskeligt at studere marsvin i naturen, så en del test udføres med assistance fra trænede marsvin. 

 • På forskningsinstitutionen ”Fjord & Bælt” i Kerteminde har trænede marsvin hjulpet på mange forskningsprojekter. Forskere kommer til ”Fjord & Bælt” for at foretage undersøgelser af marsvins adfærd og for at teste udstyr som pulsmålere, kameraer og lydoptagere.

 • Trænede marsvin har bidraget til at øge vores kendskab til marsvins stofskifte, hørelse og adfærd og til at skaffe viden om, hvordan vi bedst kan beskytte vores lille forsigtige hval i naturen.  

 • I Danmark er der flere muligheder for at komme på marsvinsafari og dermed få mulighed for at komme tæt på vores lille hval. Øresundsakvariet har afgang fra Helsingør, og også fra Middelfart kan man sejle ud med erfarne skippere for at finde vilde marsvin. 

Dyrefondet

 • Dyrefondet gennemfører dyreværnsarbejde til gavn for familiedyr og dyr i naturen.

 • Fondet udgiver pjecer, plakater og information, der kan medvirke til at skabe større forståelse for dyrenes vilkår.

 • Fondet skaber gode forhold for dyr i menneskers varetægt, spreder oplysning om glæden ved dyr og øger respekten og forståelsen for vildtlevende dyrs naturlige livsform.

 • Dyrefondet er godkendt som almenvelgørende organisation, og bidrag til fondets arbejde er fradragsberettigede. 

 • Dyrefondets bestyrelse og medarbejdere omfatter dyrlæger, adfærdseksperter, biologer og jurister.

 • Ghita Nørby er præsident for Dyrefondet.

 • Læs mere på dyrefondet.dk og følg fondet på Facebook.