I lovens navn

Obduktion var med til at fælde morder

16. juni 2020 af Bent Isager-Nielsen Foto: Ritzau Scanpix
Rejseholdets tidligere chef, Bent Isager-Nielsen, fortæller om vigtigheden af obduktioner - og at netop obduktioner var med til at afsløre James Schmidt, der fornylig blev dømt for at slå to pensionister ihjel i København.

Hej Bent
Skal der foretages obduktion i alle drabssager, og hvem beslutter, om det skal ske? Hvad er formålet med obduktionen, hvem foretager den – og er politiet altid med?
Venlig hilsen AB

Hej AB
Jeg vil begynde med at nævne, at det har været fremme, at der foretages for få obduktioner.
Det er politiet, der skal betale for obduktionerne, og derfor indgår der selvfølgelig som på andre områder en vurdering og prioritering.
Efter min mening burde man skrue lidt op for antallet af obduktioner.

I en aktuel sag om James Schmidt fra Østerbro i København blev tre pensionisters død i første omgang af politiet vurderet som naturlige, og derfor havde der ikke været foretaget obduktion. På billedet ses det ejendomskompleks, hvor de ældre mennesker boede.

Læs også: Det gådefulde dobbeltmord på kvinder i Randers

En datter til et af ofrene undrede sig dog over, at hendes afdøde mors kreditkort stadig blev brugt, og det var først derefter, at politiet gik i gang med en egentlig drabsefterforskning.
Under obduktionen blev det konstateret, at dødsmåden ikke var naturlig død, men drab. Den 81-årige kvinde var blevet kvalt.

James Schmidt blev for nylig idømt livsvarigt fægnsel for rovmordet på den 81-årige kvinde og en 80-årig mand.
Han blev frikendt i drab på en 83-årig kvinde, der allerede var blevet bisat, inden efterforskningen gik i gang.

Denne sag er et godt eksempel på, at et øget antal obduktioner vil være med til at mindske risikoen for, at en drabsmand slipper af sted med sin forbrydelse.

Mange dødsfald

Folk dør oftest af årsager, som ikke giver anledning til ligsyn eller obduktion – for eksempel når man dør af alderdom på et plejehjem eller sygdom på et hospital, og hvor døden kan forventes.

Hvis dødsfaldet sker uventet, ved en forbrydelse eller en ulykke, eller når folk findes døde alene, skal politiet tilkaldes. Så politiet ser nærmere på rigtig mange dødsfald hvert år.
Politiet beslutter, om der skal ske et såkaldt retslægeligt ligsyn, som foretages af politiet sammen med læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I København er det dog læger fra Retsmedicinsk Institut, der medvirker i disse ligsyn.

Ved ligsynet sammenholder man oplysninger fra politiets efterforskning – afhøringer, undersøgelser af gerningsstedet og så videre – med en undersøgelse af liget.

Vigtigt element

Hvis man ved ligsynet finder behov for flere undersøgelser, kan politiet beslutte, at der skal udføres en retslig obduktion, som så sker på et af de tre retsmedicinske institutter i Danmark. Det er altså i alle tilfælde politiet, der afgør, om der skal ske retslig obduktion.

Der findes kun fire dødsmåder: naturlig død, ulykke, selvmord og drab.
Dødsårsagerne kan derimod være mange. Ved drab kan det være kvælning, vold, skud og så videre.

Læs også: Betonklods dræbte ung mord

En retslig obduktion er et meget vigtigt element i enhver drabssag. Svarene på spørgsmålene om dødsmåde og dødsårsag har selvfølgelig enorm betydning for politiets efterforskning frem mod at finde den formodede gerningsmand og gerningsvåbnet og i forhold til at afdække det sandsynlige handlingsforløb.

En erfaren efterforsker fra politiet er derfor altid til stede ved obduktionen sammen med kriminalteknikere, der fotograferer og dokumenterer de fund, der gøres undervejs.

Respekt for legemet

Selve obduktionen udføres af én eller flere retsmedicinere, hjulpet af andre faggrupper fra Retsmedicinsk Institut.

En obduktion kan opleves voldsom, når et lig åbnes, og organer udtages og granskes.

Den udføres derfor med professionalisme, faglighed og nøgternhed – og med respekt for det afsjælede legeme. Politiet har mange samarbejdspartnere, når de efterforsker et drab, men retsmedicinere og kriminalteknikere er og bliver de vigtigste i det store puslespil, som en efterforskning jo er. Og obduktionserklæringen og den kriminaltekniske erklæring er helt centrale dokumenter.
Venlig hilsen Bent

Sponsoreret indhold