I lovens navn

Rejseholdet genopstår af flere gode grunde

9. februar 2021 af Bent Isager-Nielsen Foto: Panthermedia
Bent Isager Nielsen var tidligere chef for Rejseholdet, der netop er blevet genetableret efter flere års pause. Her fortæller han om denne specielle enhed, som hjælper lokale politikredse med at opklare komplicerede sager.

Du har før skrevet om nedlæggelsen af Rejseholdet. Nu ser det ud til, at Rejseholdet genopstår.

Kan du fortælle lidt om årsagen til det, og hvordan det bliver?

Venlig hilsen HT

Hej HT

Som du ganske rigtigt skriver, har der flere gange været spørgsmål om Rejseholdet – også om baggrunden for, at det blev nedlagt.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Kort fortalt skete nedlæggelsen i forlængelse af den store politireform i 2007.

Man mente, at de nye store politikredse skulle være selvbærende og i stand til at opbygge de rigtige afdelinger og kompetencer til at efterforske drab – også de komplicerede drabssager.

Det var derfor opfattelsen, at der ikke var brug for en national enhed på drabsområdet. Indtil 2010 kunne politikredsene dog stadig få hjælp i drabssager, men herefter var det slut.

Sagen om Emilie Meng

Jeg har altid været tilhænger af politireformen, men meget skeptisk over for at nedlægge en national enhed på drabsområdet.

Ønsket om at få Rejseholdet tilbage har siden nedlæggelsen været fremført af blandt andet politikere, advokater og politifolk.

Især det uopklarede drab på den 17-årige Emilie Meng fra Korsør har flere gange været nævnt som en sag, hvor Rejseholdet kunne have gjort en forskel.

En slags dansk FBI

Den nye politiske aftale indeholder mange nye tiltag – som for eksempel at man uddanner flere betjente, opretter nye nærpolitistationer, såkaldte politigarantier, og øger indsatsen mod vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser og meget andet.

Læs også: Kan man begå det perfekte mord?

Af særlig betydning er dog, at man markant styrker indsatsen mod den ekstra komplicerede kriminalitet.

Det sker ved, at man etablerer en ny national efterforskningsenhed – en slags dansk FBI – hvor man også samler de afdelinger under Rigspolitiet og i Bagmandspolitiet, der i dag lidt mere spredt arbejder med den tunge organiserede og økonomiske kriminalitet.

Under denne enhed etableres et nyt nationalt rejsehold, der skal styrke politiets drabsefterforskning.

Høj standard

Rejseholdet skal – ved for eksempel at rejse ud og hjælpe den pågældende politikreds – sikre, at alle relevante skridt foretages i mulige drabssager.

Der indføres samtidig en høj national efterforskningsstandard for drab og en særlig efteruddannelse på Politiskolen til medarbejdere i den nye nationale efterforskningsenhed.

Læs også: Biersted i chok - førtidspensionist blev myrdet

Så alt i alt må man sige, at Rejseholdet genetableres, men på visse områder uden tvivl i en anderledes form end det gamle rejsehold.

I dag er efterforskerne ude i politikredsene dygtige og klarer langt de fleste sager, så det nye rejsehold skal derfor være i stand til noget helt særligt og medarbejderne særligt godt uddannet.

Faglig analyse

Årsagen til en drabsefterforskning er typisk, at et menneske bliver fundet død, eller at en person forsvinder.

Begge dele sker jævnligt, og i langt de fleste tilfælde er der ikke tale om noget mistænkeligt.

Læs også: Når kvinder slår ihjel

Mennesker dør jo, og folk forsvinder af mange personlige grunde frivilligt, men bliver efterlyst af personer, der er urolige på deres vegne. Både når et menneske forsvinder og savnes, og når et lig findes, er politiet selvfølgelig involveret.

Og netop den politifaglige analyse af, om der kan være tale om en forbrydelse, er afgørende for, hvad der sættes i gang.

Logisk beslutning

Nogle gange bliver et lig imidlertid fundet under omstændigheder, der tyder på noget mistænkeligt, eller også er der helt indlysende tale om drab.

Og nogle gange forsvinder mennesker på en måde, der vækker mistanke om en forbrydelse.

Det gælder selvfølgelig især, når børn forsvinder.

Læs også: Store forskelle på dansk og amerikansk politi

Særligt vanskelige drabssager kan også være dem, der foregår i rocker- og bandemiljøer.

I alle disse tilfælde er det helt afgørende, at den rette vurdering af sagen sker så hurtigt som muligt, og at alle relevante efterforskningsskridt sættes i gang, og at specialister medvirker.

Store krav

Det kræver bred erfaring og sætter meget store krav til uddannelse, kompetence og viden inden for alle dele og typer af specialiseret drabsefterforskning.

En tilstrækkelig høj specialisering har vist sig umulig at sikre til stede i alle 12 politikredse, men må nødvendigvis opbygges i en national enhed, der så kan hjælpe, når det er påkrævet.

Helt logisk, relevant og på høje tid efter min mening.

Venlig hilsen Bent

Sponsoreret indhold