Spørg advokaten

Arver jeg min mands gæld?

5. juni Louise Hougaard Vinkle
Foto: Colourbox
"Den anonymes" mand er uhelbredelig syg, og hun er bekymret for, om hun arver hans gæld. Flere kreditorer står klar. Risikerer "Den anonyme", at de har ret til at overtage huset, når hun er blevet enke?
Ældre mand ligger syg i hospitalsseng, mens han holder sin kone i hånden

K​ære Louise

Min mand har uhelbredelig cancer, og jeg skal have overblik over, hvad jeg gør med den gæld, han efterlader. Der er ingen formue, men flere kreditorer, og begravelsen skal også betales. Hæfter jeg for gælden, hvis jeg står for begravelsen? Kan kreditorerne gøre udlæg i vores fælles hjem? Kan jeg sidde i uskiftet bo uden at hæfte for gælden?

- Hilsen den Anonyme

Kære Anonyme

Jeg begynder bagfra med dine spørgsmål: Du kan ikke sidde i uskiftet bo efter din mand uden at hæfte for gælden. Når du sidder i uskiftet bo, overtager og viderefører du din mands rettigheder og forpligtelser. Det er derfor en betingelse, at du har råd til at overtage hans gæld, hvis du skal sidde i uskiftet bo.

Hvis du ikke skal sidde i uskiftet bo, og din mand har en stor gæld og måske endda er insolvent – altså ikke har råd til at betale sin gæld – vil jeg anbefale dig at bede om at få boet efter din mand behandlet som et bobestyrerbo. Så vil skifteretten bede en advokat om at behandle boet, og du vil være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for din mands gæld. Hvis boet efter din mand er insolvent, skal det behandles som et bobestyrerbo.

Hvis du og din mand ejer et hus sammen ved hans død, har kreditorerne krav på, at din mands halvdel af huset sælges. Det betyder, at du kan købe din mands halvdel, hvis du har råd til det, og dermed beholde huset. Hvis du ikke kan eller vil købe din mands halvdel af huset, skal hele huset sælges. Kreditorerne kan i øvrigt også gøre udlæg i din mands del af huset, mens han er i live. Hvis det kun er dig, der ejer huset, kan kreditorerne ikke gøre udlæg.

Hvis boet behandles som et bobestyrerbo, hæfter du altså ikke for din mands gæld. Heller ikke selv om du står for begravelsen. Du hæfter dog for udgifterne til begravelsen, hvis du bestiller begravelsen, og det senere viser sig, at der ikke er penge i boet efter din mand til at betale udgifterne til den.

Opret ægtepagt

Du skal være opmærksom på, hvis din mand er insolvent, og du er solvent, skal du betale halvdelen af din positive nettoformue til din mands dødsbo, hvis I har delingsformue i jeres ægteskab. Hvis det er situationen, vil jeg anbefale jer at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så du ikke skal aflevere halvdelen af din formue, når din mand går bort.

Hvis din mand har en meget lille formue – under 47.000 kroner (ifølge 2023-takster) efter betaling af rimelige begravelsesudgifter – vil boet ikke som sådan blive behandlet. Boet bliver udleveret til din mands nærmeste, som formentlig er dig, som et boudlæg. Du vil så være forpligtet til at betale begravelsen og rydde eventuelt indbo, men du vil ikke hæfte for den øvrige gæld.

Dette vil dog ikke være muligt, hvis din mand ejer en del af jeres bolig, da værdien af ejendommen i så fald skal realiseres og fordeles mellem kreditorerne.

Jeg vil anbefale dig at kontakte til en advokat for at få yderligere rådgivning.

- Bedste hilsener Louise

Louise Vinkle

Fakta

Hvis man ikke har oprettet en ægtepagt, har man delingsformue i sit ægteskab.

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Til daglig er hun ansat i Advokatfirmaet Kahlke, hvor hun beskæftiger sig med skilsmisser, bodelinger, børnesager, tvangsfjernelsessager, straffesager, skifte af dødsboer samt testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Send dit spørgsmål på mail til [email protected]

Sponsoreret indhold