Spørg advokaten

Frygter at arve bedsteforældrenes gæld

16. november Af Louise Hougaard Vinkle
Foto: Colourbox
En bekymret mor vil vide, om hendes datter risikerer at overtage sine afdøde bedsteforældres gæld.
Lille figur af træhus med en bunke mønter under.

Hej Louise

Jeg skriver på vegne af min datter på 22 år. Hun mistede sin far, da hun var 8 år, og hun har en halvbror, der i dag er 29 år, samt en faster. Da min datters far døde, levede hendes farfar og farmor stadig. Farfaren døde først, og farmor sad i uskiftet bo, indtil hun gik bort for halvandet år siden. Bedsteforældrene boede i eget hus, og min datter og hendes halvbror skal arve deres fars arv, og fasteren skal arve den anden halvdel.

Min datter og hendes halvbror har skrevet under på, at fasteren er bobestyrer. Hun satte huset til salg, og der gik næsten et år, hvor der ikke var megen interesse for det. Jeg tror, det var sat for dyrt. Fasteren fik ejendomsmægleren til at tage huset af markedet igen, og det står nu tomt.

Vil min datter og hendes halvbror komme til at betale en eventuel gæld? Der skyldtes 900.000 kroner i huset i indefrosne ejendomsskatter for halvandet år siden. Huset var sat til 1.900000 kroner.

Bør de frasige sig arv og gæld, da der måske ikke er noget at arve? Og hvordan gør de det?

- Med venlig hilsen En bekymret mor

Louise Vinkle

Kære Bekymrede mor

Det lyder, som om dødsboet er udleveret til privat skifte, og din datter og hendes halvbror i den forbindelse har givet skiftefuldmagt til deres fars søster.

Du oplyser, at farmoren døde for halvandet år siden. Et privat skifte skal afsluttes senest et år efter dødsdagen. Hvis boet ikke er afsluttet i løbet af det år, vil skifteretten udlevere det til bobestyrerbehandling hos en advokat, som er autoriseret bobestyrer i den pågældende retskreds. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter skifteretten for at høre, hvad der er status i forhold til dette.

I forhold til selve huset vil det kræve kreditorernes godkendelse at sælge huset til en mindre værdi end den samlede restgæld, da kreditorerne i så fald risikerer at miste penge.

Hvis din datter er bekymret for økonomien i dødsboet eller på anden måde fortryder, at hun har udleveret boet til privat skifte, kan hun anmode skifteretten om, at boet tages under bobestyrerbehandling i stedet. Det kan enhver arving kræve. I så fald vil arvingerne ikke hæfte for boets gæld, hvis de kan levere hele boet tilbage; det vil sige indestående i banken, værdipapirer, fast ejendom, indbo med økonomisk værdi med mere. Hvis arvingerne under det private skifte har fordelt den afdødes aktiver mellem sig og måske endda brugt pengene, og dermed ikke har mulighed for at levere dem tilbage, hæfter arvingerne for afdødes gæld.

Jeg synes ikke, din datter og hendes bror skal give arveafkald. I stedet skal I undersøge, om boet allerede er udleveret til bobestyrerbehandling ved en autoriseret bobestyrer, eller om det er muligt at få det gjort. Hvis boet bliver behandlet ved en bobestyrer, er der ingen risiko for, at man kommer til at hæfte for afdødes gæld.

Hvis det ikke er muligt at levere hele boet tilbage, fordi formuen er fordelt eller brugt under det private skifte, vil arvingerne allerede hæfte for den afdødes gæld, og det vil derfor ikke hjælpe at give arveafkald.

Jeg vil anbefale jer at kontakte skifteretten for at høre nærmere og eventuelt også tale med en advokat, som kan hjælpe jer.

- Bedste hilsner Louise

Fakta

Hvis et dødsbo viser sig at være insolvent – det vil sige, at der er mere gæld, end der er formue – skal arvingerne straks kontakte skifteretten og orientere om dette. Skifteretten vil i så fald udlevere boet til en bobestyrer. Insolvente dødsboer skal behandles af en bobestyrer, så arvingerne ikke kommer til at hæfte for afdødes gæld.

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Til daglig er hun ansat i Advokatfirmaet Kahlke, hvor hun beskæftiger sig med skilsmisser, bodelinger, børnesager, tvangsfjernelsessager, straffesager, skifte af dødsboer samt testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Send dit spørgsmål på mail til [email protected]

Sponsoreret indhold