Dyr

Top fem farligste dyr i Danmark

11. august 2022 Tekst og foto: Carsten Broder Hansen, Dyrefondet
Vi har hverken løver eller kobraslanger i Danmark, men vi har alligevel en række dyr, der kan tage menneskeliv. Her er listen med de fem farligste dyr.

Vi har hverken tigre, krokodiller, løver eller kobraslanger, så hvad trusler fra dyr angår, er Danmark nærmest lidt kedeligt. Selv om vi ikke behøver at være nervøse, uanset hvor vi færdes, så har vi faktisk en række farlige dyr, hvoraf nogle hvert år forårsager indlæggelser og med mellemrum endda dødsfald.

Nedenstående ’topfem’ liste indeholder både de dyr, som jævnligt sender folk på skadestuen, samt dyr som muligvis kan være farlige under visse omstændigheder. Flere af disse dyr opfatter vi normalt slet ikke som farlige. Måske bliver du overrasket over at finde nogle af dyrene på listen?

1. Gedehams (hveps)

Hvis man opgør antal indlæggelser på skadestuer samt dødsfald er gedehamsen suverænt Danmarks farligste dyr.

Hvert år bliver mange mennesker behandlet for følger af hvepsestik, og jævnligt sker der desværre også dødsfald. Hvepsegift indeholder flere proteiner, som hver især kan udløse en alvorlig reaktion hos mennesker, som er allergiske.

Desuden indeholder giften stoffer, der er smertefulde for alle, også for personer uden allergi.

Vi har omkring 40 arter af gedehamse i Danmark, men det er kun to arter, der er ansvarlige for skaderne. Den almindelige gedehams (Vespa vulgaris), som vi normalt kender som ’hveps’ samt dens større og endnu mere giftige slægtning stor gedehams (Vespa crabro). Sidstnævnte ses på fotoet.

2. Hest

I Danmark behandles tusindvis af personer årligt på skadestuen, fordi de har været involveret i en rideulykke. En eller to af disse ulykker har desværre dødelig udgang.

Vi betragter slet ikke hesten som farlig, nærmest tværtimod, men det er et stort og stærkt dyr med et veludviklet frygt- og flugtinstinkt, der lynhurtigt kan få en almindelig situation til at udvikle sig kaotisk og farligt.

Det er unge i aldersgruppen 18 til 34 år, der oftest kommer til skade.

3. Ko (kvæg)

Lige som det gælder heste, virker en drøvtyggende ko ikke som en potentiel trussel. Imidlertid sker der talrige skader blandt folk som arbejder med kvæg, og med mellemrum også for personer som går ind i en fold, hvor de bliver trampet ned eller væltet af skræmte køer.

I visse tilfælde kan kvæg blive nervøse og farlige, hvis man har en hund med. Det kan også være farligt at komme nær en ophidset tyr. Flere episoder med køer og tyre har ført til skader og endda dødsfald.

4. Flåt

Den lille blodmide kendt som ’skovflåt’ er ansvarlig for flere sygdomme i Danmark. Skovflåten kan overføre bakterien Borrelia, der fører til den frygtede sygdom borreliose. 5-25 procent af alle skovflåter bærer på borrelia-bakterier, men et bid betyder ikke, at man får sygdommen.

Flåten kan imidlertid også overføre andre alvorlige sygdomme som eksempelvis hjernebetændelsen TBE, der i enkelte tilfælde kan udvikle sig livstruende.

5. Stueflue

Den almindelige stueflue er en af verdens mest udbredte insekter, og den kan træffes overalt, hvor der lever mennesker. Fluen opsøger husdyrekskrementer, affald og møddinger, og dermed kan den bære rundt på mange sygdomsvoldende bakterier og virus som f.eks. colibakterier og salmonella.

Vidste du det?

  • Også Danmark mest talrige husdyr honningbien er ansvarlig for en del hospitalsindlæggelser. Honningbier stikker sjældent, men for folk med allergi kan biens gift være særdeles alvorlig.
  • Et bid fra hugormen kan have voldsomme følger, men sædvanligvis er biddet kun rigtig farligt for små børn og ældre eller svagelige personer.
  • Andre skadelige, men sjældent livstruende dyr er fjæsing og brændegople (’brandmand’). Den farligste situation opstår, hvis man går i panik efter at være blevet stukket af en fjæsing eller brændt af en brandmand. Så risikerer man at drukne. Særligt børn og uerfarne svømmere er udsatte.
  • Ulve er normalt sky og søger at undgå mennesker. Selv om ulven nu har været genindvandret i 10 år, er der ingen beretninger om konfrontationer med mennesker.

Sponsoreret indhold