Spørg advokaten: Hvordan sikrer vi bedst hinanden?

En læser spørger advokaten, hvordan han og hans hustru kan sikre hinanden bedst muligt i et testamente.

Kære Louise

Min hustru og jeg er gift og har ikke oprettet en ægtepagt. Vi har hver to børn fra tidligere forhold.

Vi vil gerne oprette et testamente, der bedst muligt sikrer den af os, der lever længst. Det vil sige, at hvis min hustru lever længst, skal hun arve mest muligt efter mig. Dog er jeg ikke interesseret i, at arven efter mig ender med at gå til min hustrus børn, så mine børn kun får deres tvangsarv.

Min hustru og jeg ejer nogenlunde lige meget, og vi mener, at det vil være rimeligt, at alle fire børn arver lige meget.

Kan vi på nogen måde begunstige hinanden mest muligt og samtidig sikre, at alle fire børn står lige i sidste ende?

Med venlig hilsen Mig

Kære Du

Ja, det kan I godt. I skal oprette et testamente, hvor I bestemmer, at den af jer, der lever længst, skal arve mest muligt efter den anden.

På det tidspunkt vil den afdødes børn kun få tvangsarven efter deres mor eller far. Dermed får den længstlevende af jer 7/8 af jeres fælles formue, og den sidste 1/8 bliver delt mellem den først afdødes to børn.

Samtidig skal I i testamentet bestemme, at arven skal fordeles ligeligt mellem jeres fire børn, når længst levende af jer dør. Det kan være med en bestemmelse om, at den arv, som den først afdødes børn har fået – altså 1/8 til deling – skal fratrækkes den arv, de modtager, når I begge er døde.

På den måde arver jeres fire børn lige meget, men to af børnene har fået en del af deres arv ved deres forælders død og får derfor tilsvarende mindre ved deres stedforælders bortgang. Et sådant testamente gøres normalt uigenkaldeligt for den længst levende i forhold til ægtefællens biologiske børn.

En anden mulighed er at bede jeres børn om at give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. På den måde skal arven efter den af jer, der dør først, ikke deles før den andens død. Da I har delingsformue, vil jeres formue blive ligeligt fordelt mellem børnene.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Ægtefæller har ret til at sidde i uskiftet bo med delingsformue, hvis de kun har fælles børn. Hvis der er særbørn, skal børnene give samtykke, for at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Hvis man sidder i uskiftet bo, kan man ikke indgå et nyt ægteskab uden at have skiftet igen.

Blå bog

Louise Hougaard Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Til daglig er hun ansat i Advokatfirmaet Kahlke, hvor hun beskæftiger sig med skilsmisser, bodelinger, børnesager, tvangsfjernelsessager, skifte af dødsboer samt testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Har du et spørgsmål til advokaten? Send en mail til: [email protected]