Måske lider Eriks kone af Münchausen by Proxy: Forsøgte at myrde ham 14 gange

Den dengang 66-årige kvinde Renate Bach blev i 2020 idømt syv års fængsel for at have forsøgt at dræbe sin mand, den 75-årige Erik Bach, i alt 14 gange. Han nægter dog at tro på, at hun ville gøre ham ondt. Ude og Hjemmes krimiekspert, Bent Isager-Nielsen, skriver om den bemærkelsesværdige sag.

Du har før skrevet om syndromet Münchausen by Proxy, altså tilfælde hvor en person, som regel en kvinde, fremprovokerer symptomer på eller måske ligefrem skader sit barn for at opnå en form for psykologisk tilfredsstillelse og opmærksomhed fra omgivelserne, især sundhedsvæsenet.

Jeg har for nylig læst om en mærkelig sag, hvor en kvinde i Jylland for et par år siden blev dømt for at ville dræbe sin mand, og hvor det nu er kommet frem, at hun måske led af Münchausen by Proxy. Kan du fortælle noget om den sag?

Jeg har ganske rigtigt før her i bladet skrevet om sager med den psykiske lidelse Münchausen by Proxy (MbP), nemlig i nr. 14 sidste år.

MbP er en afart af Münchausen-syndromet, hvor en person simulerer eller skaber sygdomssymptomer hos sig selv for at få hjælp fra sundhedsvæsenet og skabe opmærksomhed. Proxy betyder “stedfortræder”, og derfor kaldes det netop “by proxy”, når den påførte skade går ud over en anden end personen selv.

Giftig efterret

Sagen du omtaler, kender jeg kun fra medierne. I dette tilfælde er der ikke tale om at gøre skade på et barn, men en ægtefælle.

Den dengang 66-årige kvinde Renate Bach blev i 2020 idømt syv års fængsel for at have forsøgt at dræbe sin mand, den 75-årige Erik Bach, i alt 14 gange.

Det var en læge på Rigshospitalet, der bemærkede, at Erik Bach altid blev ramt af livstruende anfald lige efter, at hans kone havde besøgt ham. I den efterret, som Renate havde givet ham, fandt man store mængder af det muskelafslappende stof Baclofen.

Denne medicin lå også nær hendes seng derhjemme.
Renate Bach nægtede sig skyldig, og hendes mand troede på hende. Alligevel blev hun dømt for at have forsøgt at forgifte ham.

Eksperter undrer sig

Muligheden for, at Renate Bach eventuelt led af MbP, kom angiveligt ikke frem, hverken i politiets efterforskning, hos anklagemyndigheden, i retten eller i mentalerklæringen om hende.

En tv-dokumentar rejser nu spørgsmålet, om ikke baggrunden for Renate Bachs handlinger i virkeligheden var, at hun led af MbP. Flere eksperter udtrykker i dokumentaren bekymring for, at Renate Bachs eksempel kun er ét ud af mange med lidelsen, der ikke bliver opdaget.

Ganske få sager

I de seneste cirka 30 år har det danske retssystem behandlet ganske få sager om MbP. Det er nemlig overordentligt sjældent, at det bliver konstateret, at der ligger MbP bag personfarlig kriminalitet.

Flere udenlandske eksperter er dog overraskede over, at tallet ikke er højere, og de mener, at sundhedssystemet og dermed politiet, anklagemyndigheden og domstolene her i landet overser problemet.

Konsekvensen kan være, at sagerne bliver behandlede som almindelige drab eller overgreb og ikke som et helt anerkendt fænomen.

Sær tilfredsstillelse

Hvis Renate Bach var blevet diagnosticeret med MbP, og det havde været en del af sagen mod hende, ville hun efter min mening uden tvivl stadig være blevet straffet, men måske ikke lige så hårdt.

Så ville der ikke være tale om et “normalt” motiv til at dræbe. I stedet ville det handle om at holde et andet og nærtstående menneske i en sygeposition for selv at opnå en sær psykologisk tilfredsstillelse og få opmærksomhed fra sundhedspersonalet.

Det ville selvfølgelig stadig være kriminelt, og Renate Bach ville formentlig trods en diagnosticering med MbP blive vurderet som tilregnelig og dermed egnet til almindelig fængselsstraf. Sådan er det i hvert fald gået i tidligere sager her i landet, hvor MbP ikke bliver vurderet som en egentlig sindssygdom.

Mørketal

Havde det været tilfældet, ville Renate Bach være blevet erklæret utilregnelig og kunne så ikke straffes med fængsel. Så ville en anbringelsesdom på et psykiatrisk hospital sandsynligvis være kommet på tale.

Formålet med en mentalerklæring – som næsten altid bliver udarbejdet i forbindelse med sager om drab og anden grov personfarlig kriminalitet – er blandt andet netop at klarlægge det spørgsmål.

Jeg tror, at der er et mørketal på området, og at der i adskillige sager med “uforklarlige” sygdomssymptomer hos et barn (eller anden nærtstående person) kan være tale om en afart af Münchausen-syndromet, forøvet af en pårørende.

Men det er et uhyre vanskeligt område at afdække.

Venlig hilsen Bent

Du kan se mere om sagen med Erik Bach i dokumentaren “Forgiftet af konen?”. Den er i to afsnit på TV 2 Play.