Spørg advokaten: Hvem har ret til at blive boende?

Jan skal skilles fra sin kone, og de kan ikke blive enige om, hvem der skal beholde deres andelslejlighed. Han vil vide, hvem der har ret til at blive boende?

Kære Louise

Jeg skal desværre skilles. Vi har delingsformue, og vi er enige om værdierne på vores aktiver, og dermed hvor mange penge vi hver skal stå med efter bodelingen.

Køb abonnementOg få Ude og Hjemme hver uge

Vi er derimod ikke enige om, hvem der skal beholde vores andelslejlighed. Jeg købte lejligheden, før vi mødte hinanden, og det er kun mit navn, der står på andelsbeviset. Det er også kun mig, der hæfter for lånet, men min hustru har været med til at betale udgifterne til andelslejligheden i de fem år, vi har boet her sammen.

Det er en dejlig lejlighed, og den ligger godt, så vi vil begge gerne beholde den. Vi har også begge økonomisk mulighed for at købe den anden ud. Hvem af hos har ret til at blive boende?

Med venlig hilsen Jan

Kære Jan

Selv om I begge ønsker at beholde andelslejligheden, er det helt klare juridiske udgangspunkt, at det er dig, der kan udtage den af fællesboet, eftersom du ejer den.

Når I har delingsformue, skal værdien af den naturligvis deles mellem jer. Der findes dog undtagelser til udgangspunktet om, at du som ejer har ret til lejligheden. Det er, hvis din ægtefælle har krav på såkaldt krydsende udtagelsesret.

Det kan for eksempel være, at hun bliver boende med jeres børn, driver erhverv fra lejligheden, eller hvis den er indrettet efter et eventuelt handicap, som hun måtte have. Dette er kun eksempler, og det kommer an på en konkret vurdering, om din hustru har et behov, der gør, at hun kan gøre krav på lejligheden.

Hun kan dog ikke kræve at beholde lejligheden, fordi hun ønsker en dejlig lejlighed, der ligger godt. Det er også uden betydning, at hun har været med til at betale udgifterne til den i den periode, I har boet sammen. Det anses blot som en slags husleje.

Jeg håber, at ovenstående kan hjælpe jer med at nå til enighed om, hvem der skal overtage andelslejligheden. Hvis I ikke kan blive enige, er det i sidste ende skifteretten, der skal træffe afgørelse.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Begge ægtefæller har ret, men ikke pligt til at udtage aktiver i forbindelse med en bodeling. Det medfører, at hvis der er et aktiv, som ingen af ægtefællerne ønsker, skal det sælges. Herefter vil overskuddet fra salget indgå i bodelingen. Man kan således ikke pålægge en ægtefælle at udtage et aktiv.

Hvis man som ægtefælle er ejer af et aktiv, vil man som udgangspunkt også have ret til at udtage det i forbindelse med en bodeling.