Spørg advokaten: Kan jeg få min mor tvangsindlagt?

Læserens mor er begyndt at bruge mange penge på sin veninde, og læseren er bange for, at det er tegn på psykisk sygdom.

Hej Louise

Jeg har i den senere tid opdaget, at min mor er begyndt at bruge mange penge på sin veninde. Det er tegn på noget psykisk, når man pludselig begynder at bruge mange penge.

Har vi mulighed for at få vores mor tvangsindlagt, da vi er nervøse for, at der ikke er flere penge at arve, når hun går bort.

Mvh. Den anonyme

Kære Du

Du kan kun få din mor tvangsindlagt, hvis en læge vurderer, at hun er til fare for sig selv eller andre. Der skal altså rigtig meget til, før man tvangsindlægger, og det er ikke nok, at man vil sikre sig, at der ikke bliver brugt for mange penge.

Hvis din mor ikke længere er i stand til at varetage sine økonomiske interesser, vil jeg anbefale dig at ansøge Familieretshuset om at sætte hende under værgemål. I forbindelse med ansøgningen skal du gøre rede for, hvorfor du ikke mener, din mor selv kan administrere sin økonomi.

Det kræver dog også en lægelig udtalelse, som viser, at din mor i et eller andet omfang er psykisk syg, og lægeudtalelsen skal bakke dine iagttagelser op.

Kravene til at få sat en anden person under værgemål er dermed relativt strenge, og hvis lægen ikke mener, at din mor har en form for psykisk sygdom, kan du ikke få hende under værgemål.

Uskiftet bo eller ej

Du skriver ikke, om din mor eventuelt sidder i uskiftet bo efter din far. Hvis din mor ikke sidder i uskiftet bo, og hun ikke kan pålægges et værgemål, kan hun bruge lige så mange penge, hun har lyst til, uden at du kan gøre noget ved det.

Men hvis din mor sidder i uskiftet bo efter din far, er der grænser for, hvor mange penge hun må bruge på sin veninde. Er der tale om større beløb, som har formindsket din mors formue væsentligt, har du mulighed for at kontakte skifteretten og anmode om, at det uskiftede bo bliver skiftet.

Dermed modtager du din arv efter din far.

Det kan også være, du kan anlægge en retssag og kræve en del af det beløb, din mor har givet veninden, tilbagebetalt. Det kan du, hvis der er tale om misbrug af det uskiftede bo.

Der skal dog meget til, før din mor har overskredet grænsen for, hvad hun kan tillade sig. Hvis du ønsker at anmode om skifte og eventuelt anlægge en retssag, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat for at få bistand til dette.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Misbrug af et uskiftet bo betyder, at den længst levende ægtefælle med sit forbrug, gaver eller andre begunstigelser har formindsket boets størrelse. Formindskelsen skal dog være væsentlig, før der er tale om misbrug, for der er vidde rammer for, hvor stort et forbrug den længstlevende ægtefælle må have. Derudover skal forbruget stå i misforhold til boets samlede formue.

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]