Spørg advokaten: Kan vi få behandlet vores børnesag i Danmark?

Læseren og hans kone er danske statsborgere, men bor i Canada. De skal skilles og vil gerne vide, om de kan få det danske retssystem til at bestemme, hvem deres datter skal bo hos.

Kære Louise

Min kone og jeg er begge danske statsborgere, men vi er bosiddende i Canada, hvilket vi har været i seks år.

Vi har en datter, Viola, på 7 år. Hun er også dansk statsborger.

Min kone og jeg er blevet enige om, at vi vil skilles. Jeg vil gerne flytte hjem til Danmark med vores datter, mens min kone vil blive boende i Canada med hende.

Vi er enige om, at vi ikke selv kan træffe denne beslutning, og at vi skal have hjælp. Vi er også enige om, at vi er mest trygge ved det danske retssystem, når der skal træffes afgørelser om vores barn.

Kan vi få behandlet vores børnesag i Danmark, selv om ingen af os bor i landet?

Med venlig hilsen Peter

Kære Peter

En børnesag skal behandles i det land, hvor barnet har bopæl. Så selv om I begge ønsker det, kan jeres børnesag ikke blive behandlet i Danmark, når Viola har bopæl i Canada.

Det ville være vanskeligt for det danske retssystem af træffe afgørelse om et barn, der bor i et andet land, da det er omstændeligt at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder.

Familieretshuset indhenter som regel udtalelser fra børnenes institutioner og fra kommunen, lægen eller lignende, hvis det er relevant. Hvis Familieretshuset ikke kan skaffe de nødvendige oplysninger for at få sagen oplyst, har det danske retssystem ikke viden nok til at træffe den afgørelse, der er bedst for barnet.

Derudover vil en sag om et barns bopæl kræve, at forældrene møder fysisk op til et møde i Familieretshuset og derefter til mindst et men ofte to fysiske møder i retten.

Desuden skal barnet møde op i Familieretshuset til en børnesamtale for at få hans eller hendes perspektiv, inden der skal træffes en afgørelse.

Bedste hilsner Louise

Fakta

En sag om forældremyndigheden over et barn, barnets bopæl og samvær skal føres i den retskreds, hvor barnet bor.

Spørg advokaten

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]