Spørg advokaten: Min søn blev afsløret med falsk id

En bekymret far spørger, om hans søn vil blive straffet for at have brugt sin vens id til at komme ind på et diskotek. Advokat Louise Vinkle giver her sit svar.

Kære Louise

Min søn på 17 år har været i byen. Da han på grund af sin unge alder ikke måtte komme ind på diskoteket, lånte han id af en kammerat, som var fyldt 18 år.

Min søn viste kammeratens id, men dørmanden opdagede, at det ikke var hans, og tilkaldte politiet.

Min søn var flov og indrømmede, at han havde lånt id. Politiet optog rapport, og vi venter på at høre nærmere. Vil min søn blive straffet for at have begået dokumentfalsk?

Med venlig hilsen
En bekymret far

Kære Bekymrede far

Din søn har ikke begået dokumentfalsk, men han har overtrådt bestemmelsen i straffeloven om, at man ikke må bruge en anden persons ægte dokumenter.

Bestemmelsen omfatter blandt andet, at man ikke må benytte sig af en anden persons id, og kaldes også personelfalsk. Strafferammen for personelfalsk er bøde eller fængsel indtil seks måneder, hvor strafferammen for dokumentfalsk er væsentlig højere, nemlig bøde eller fængsel indtil to år.

Det er langtfra første gang, at et ungt menneske har lånt en kammerats id for at komme ind på et diskotek, og der findes derfor lignende sager. De unge er som regel blevet idømt cirka 10 dagbøder af 100 kroner. Din søn kan derfor forvente en bøde på omkring 1.000 kroner eller 10 dages betinget fængsel.

Bedste hilsner Louise

Fakta om betinget straf

  • Når man bliver idømt en betinget fængselsstraf, betyder det, at man ikke skal i fængsel, hvis man undlader at begå ny kriminalitet i en periode.
  • Retten kan også tilføje andre betingelser, end at man ikke må begå ny kriminalitet, for eksempel at man skal være under Kriminalforsorgens tilsyn, gå i behandling for et misbrug eller udføre samfundstjeneste.
  • Hvis man overtræder et at de vilkår, kan retten bestemme, at man skal i fængsel og afsone sin straf.

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]