Spørg advokaten: Skal jeg vidne mod min kæreste?

Læseren er indkaldt til at vidne mod sin kæreste i retten, men har ikke lyst til at sige noget, der kan skade kæresten.

Kære Louise

Min kæreste gennem fire år er blevet sigtet for noget kriminelt og skal i retten.

Jeg er blevet indkaldt til at afgive vidneforklaring. Det har jeg ikke lyst til, for jeg vil ikke sige noget, der kan skade min kæreste, og jeg har heller ikke lyst til at lyve i retten.

Hvad kan jeg gøre? Har jeg virkelig pligt til at vidne mod min kæreste?

Med venlig hilsen Den anonyme

Kære anonyme

Din kæreste er tiltalt i en straffesag, og når man er tiltalt, har ens nærmeste som udgangspunkt ikke pligt til at afgive vidneforklaringi retten.

En samlever er en af de nærmeste, og derfor har du som udgangspunkt ikke pligt til at vidne. Dog kan retten i særlige tilfælde pålægge dig at vidne alligevel, og det kan for eksempel være, hvis din forklaring anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagen har betydning for dig eller samfundet.

Et typisk eksempel er, at en kvinde har anmeldt en voldtægt, men efterfølgende ikke ønsker at afgive forklaring. Hvis retten vurderer, at hendes forklaring vil have afgørende betydning for sagens udfald, vil hun blive pålagt at vidne, selv om hun er den tiltaltes samlever.

Mød op i retten

Hvis du ikke ønsker at afgive vidneforklaring, vil jeg anbefale dig at møde op i retten og anmode om, at dommeren tager stilling til, om du skal vidne.

Hvis dommeren kommer frem til, at du skal afgive forklaring, selv om du er kæreste med den tiltalte, kan du kære afgørelsen til landsretten.

Her vil man igen tage stilling til, om du skal afgive forklaring.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Hvis man er indkaldt som vidne, men bliver væk uden at give besked med en lovlig begrundelse, kan man blive idømt en bøde, eller man kan blive anholdt og afhentet af politiet.

En lovlig grund er for eksempel sygdom, som kan dokumenteres med en lægeerklæring. Arbejde og travlhed er ikke en lovlig grund. Man skal også møde op, selv om man er tiltaltes nærmeste og dermed som udgangspunkt ikke forpligtet til at afgive forklaring.

Spørg advokaten

Louise Hougaard Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Til daglig er hun ansat i Advokatfirmaet Kahlke, hvor hun beskæftiger sig med skilsmisser, bodelinger, børnesager, tvangsfjernelsessager, skifte af dødsboer samt testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Har du et spørgsmål til advokaten? Send en mail til: [email protected]