Derfor er cykeltyverier svære at opklare

Bent Isager-Nielsen, Rejseholdets tidligere chef, forklarer, hvorfor politiet ofte ikke har ressourcer til at opklare cykeltyverier. Forebyggelse, kampagner og sporingssystemer af cyklerne er bedre redskaber, mener han. 

Hej Bent
Hvorfor gør politiet ikke noget ved de mange cykeltyverier?

Venlig hilsen H.

Hej H.
Politiets indsats over for cykeltyverier bliver med jævne mellemrum kritiseret. Også i år i sommerferieperioden, hvor blandt andet Berlingske bragte flere artikler om emnet.

Og det er velkendte udsagn, man hører fra politikere og fra Cyklistforbundet, nemlig at politiet ikke gør nok ved problemet og ikke opklarer nok cykeltyverier. Til det er der bare at sige: Det er ikke altid den mest fornuftige løsning at fokusere på at opklare en forbrydelse. Selvfølgelig ved alvorlige forbrydelser, men det er en anden sag.

Det enkelte cykeltyveri kan være svært at opklare.
Spor- og bevissikring er stort set umuligt, fordi cyklen med eventuelle brugbare spor jo er væk. Vidner er der næsten aldrig.

Ofte er cyklen udstyret med en dårlig lås, og selv en relativ god lås er forholdsvis let at omgå. I mange tilfælde har cyklernes ejer ikke cyklens stelnummer.
Tyveriet sker typisk om natten, hvor cyklen står på gaden eller i en baggård.

Efterforskningsmulighederne er derfor små. At efterforske den enkelte sag med mange ressourcer er derfor ikke at bruge politiets tid fornuftigt.
Men som følge heraf kan politiets indsats mod cykeltyverier uden tvivl for den enkelte opleves som yderst mangelfuld.

Forebyggelse er vigtigt

Tyveri af cykler er et problem, selv om der rent faktisk de senere år tilsyneladende anmeldes færre cykler stjålet.

Flere og flere mennesker bruger heldigvis cyklen som deres primære transportmiddel, især i de større byer, og derfor bliver cyklerne hele tiden dyrere og flottere, ikke mindst de store ladcykler, som mange børnefamilier kører på i det daglige.

Det er som udgangspunkt selvfølgelig uheldigt og sikkert også krænkende for retsbevidstheden, at enhver forbrydelse ikke opklares, og at forbryderne ikke i alle tilfælde straffes.
Virkeligheden er dog sådan, at opklaring ikke altid er svaret på kriminalitet. Forebyggende og præventive tiltag er mange gange en bedre og mere effektiv løsning.

Obligatorisk stelnummersystem

En del cykeltyverier er organiserede, og gerningsmændene til de tyverier skal politiet komme efter med alle relevante midler.
Det ved jeg af erfaring, at politiet gør, fordi nogle gerningsmænd stjæler mange cykler og sælger dem videre som hælervarer.

For at få antallet af cykeltyverier ned kunne man med fordel fra politisk hold sørge for at tilpasse lovgivningen, for eksempel arbejde for at etablere et obligatorisk digitalt stelnummersystem, “chips” på cyklerne, for at spore dem – og overveje at hæve straffen for cykeltyveri markant.

Strafferammen siger alt andet lige noget om, hvor “vigtigt” et kriminalitetsområde er. Ikke alle stjålne cykler føres til udlandet.
Mange stjålne cykler sælges her i landet til almindelige mennesker, der bevidst lukker øjnene for, at cyklen er usædvanligt billigt. Derfor bør indsatsen mod hæleri også øges.

Brugte kampagner

Da jeg blev kriminalchef i 2003 på Frederiksberg, var der mange tyverier fra lommer og tasker fra ældre mennesker i bybusserne.
Også dengang og på det område var der kritik af, at for få sager blev opklaret.

Ofte blev tyveriet først opdaget, når den bestjålne var kommet hjem.
Han eller hun havde typisk slet ikke bemærket noget mistænkeligt i forbindelse med tyveriet og havde ikke mistanke til nogen.

At opklare de enkelte tyverier i busserne var ikke den rette løsning. Det ville kræve alt for mange ressourcer.
Selv med en meget stor efterforskningsindsats ville man kun være i stand til at hæve opklaringsprocenten marginalt.

Ved kampagner blev borgerne gjort opmærksomme på ikke at have værdigenstande løst liggende i tasker og lommer, og der var advarsler og skiltning i busserne osv. Det blev altså sværere for tyvene, og passagererne blev opmærksomme.

Husk at anmelde tyveri

Politiske tiltag, kampagner, tilretning af lovgivning og strafferammer samt øget fokus på moderne sikring af værdigenstande er vejen frem.
Og så skal politiet selvfølgelig efterforske effektivt og målrettet, når det giver mening. Straffen for tyveri er minimal, medmindre der er tale om organiseret kriminalitet. Det gælder også for cykeltyverier.

Det er derfor vigtigt at bruge politiets ressourcer effektivt, når man går efter de “professionelle” tyve, også cykeltyve.
Ikke mindst af den grund er det vigtigt, at borgerne ikke i frustration over politiets tilsyneladende manglende indsats undlader at anmelde et cykeltyveri.
Politiet bruger oplysningerne fra alle sagerne til at overvåge et kriminalitetsområde og derefter planlægge relevante efterforskningstiltag.

Venlig hilsen Bent

Faldende antal cykeltyverier

I 2020 modtog politiet 40.642 anmeldelser om cykeltyveri, hvilket er 31.094 færre, end de modtog for 10 år siden, svarende til et fald på 43 procent.
Ser man udviklingen i forhold til året forinden, så faldt antallet af cykel-tyverier med 12 procent.
I 2019 blev der anmeldt 46.212 cykeltyverier, hvilket på daværende tidspunkt var det hidtil laveste niveau.

Kilde: Danmarks Statistik