Spørg advokaten: Arver jeg min fars gæld?

Anne-Mettes far er gået bort, og hun vil vide, hvad sætningen ”vedgår du arv og gæld?” betyder i praksis. Kan hun arve værdiløse genstande - uden samtidig at hæfte for en kæmpe gæld?

Hej Louise

Jeg er i vildrede, for jeg ved ikke, hvordan det forholder sig med arven efter min far. Man hører ofte sætningen: “vedgår du arv og gæld?”, men hvad betyder det i praksis?

Det drejer sig om min far, som jeg lige har mistet. Han har de sidste 15 år boet sammen med en thailandsk kvinde. De var gift, og hun var god ved ham, så min søster og jeg ønsker hende kun det bedste.

Men hun har en søn fra tidligere forhold, og han er desværre ikke særlig sød. Han har en kriminel fortid og er meget pengegrisk. Vi ved, at han vil ribbe sin mor, og derfor ønsker vi ikke at lade hende sidde i uskiftet bo.

Gør vi det, ender det med, at sønnen snyder moren og tager alt, hvad der er efter vores far. Vores far rejste meget som ung, og efterlader sig nogle ting, der ikke er værdifulde, men har affektionsværdi for min søster og mig.

Min far og hans kone ejer nogle huse i Thailand, og jeg tror ikke, der er betalt ejendomsskat af dem. Hvis det kommer op til overfladen, kan min søster og jeg så komme til at hænge på en kæmpe gæld fra vores far? For det vil vi selvfølgelig ikke.

Vi er også bekymrede for, at vores fars kone gifter sig igen hurtigt. Vores far var hendes tredje mand.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen Anne-Mette

Kære Anne-Mette

Det er ikke korrekt, at man som arving skal vedgå sig arv og gæld. Som det helt klare udgangspunkt er det boet efter din far, der hæfter for gælden, og dermed ikke arvingerne.

Hvis din fars hustru skulle sidde i uskiftet bo, ville hun dog overtage hæftelsen for al gælden.

Ved din fars død bliver der indrykket et såkaldt proklama i Statstidende. Det giver din fars kreditorer otte uger til at anmelde et eventuelt krav mod ham. Hvis kreditorerne ikke har anmeldt deres krav inden for tidsfristen, har de mistet retten til at få dækket dem.

Der skal dog sendes en særskilt meddelelse til kendte udenlandske kreditorer, ellers beholder de deres ret til at opnå dækning for deres krav i boet.

Privat eller bobestyrer

Hvis din far har mere gæld, end han har aktiver, er boet insolvent. Boet skal dermed behandles af en bobestyrer – en advokat udpeget af skifteretten. Hvis din far ikke har flere aktiver end gæld, kan I vælge, om I vil have boet behandlet af en bobestyrer, eller om I ønsker at behandle det som et privat skifte.

Hvis boet bliver behandlet som et bobestyrerbo, sørger bobestyreren for det hele, men han eller hun følger naturligvis arvingernes ønsker i det omfang, det kan lade sig gøre.

Bobestyreren sørger også for betaling af gæld, og der er ingen risiko for, at I kommer til at hæfte for noget. Enhver arving har ret til at kræve, at boet bliver behandlet som et bobestyrerbo.

Hvis I vælger at få boet behandlet som et privat skifte, vil du og din søster selv skulle stå for det hele sammen med din fars hustru. Processen er den samme – der indrykkes proklama, og den anmeldte gæld skal betales af boets formue. Hvis det efter fristens udløb viser sig, at din far var insolvent, kan I bede om, at boet overgår til bobestyrerbehandling, så I ikke selv hæfter for gælden.

Lad tingene stå

I skal dog være opmærksomme på, at I ikke må overtage nogen af din fars ting, før al gæld er betalt. Hvis I under det private skifte har overtaget nogle af hans ting, og I dermed ikke kan aflevere alle hans aktiver, hvis boet skal overgå til bobestyrerbehandling, hæfter I personligt for gælden.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig de svar, du har brug for. Hvis du fortsat er bekymret for din fars gæld, har du altid mulighed for at bede skifteretten om, at boet behandles som et bobestyrerbo, så du intet skal gøre i forhold til gælden.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Under behandlingen af et dødsbo indrykkes der proklama i Statstidende. Det er en lille annonce, der giver den afdødes kreditorer otte uger til at anmelde deres krav i boet. Kreditorer, der ikke har anmeldt deres krav inden for tidsfristen, mister retten til at få dækket dem.