Zebraens striber har mange funktioner

Ved du, hvorfor zebraer har striber? Her får du forklaringen.

Bilen stopper omkring 20 meter fra zebraerne. En hoppe med et lille føl. Hoppen er tydeligvis nervøs. Det er ikke vores tilstedeværelse, der gør hende bange. Her i Krüger Nationalpark i Sydafrika har dyrene for længst vænnet sig til køretøjer, og hoppen er aldeles ligeglad med vores tilstedeværelse.

Hun genner faktisk føllet hen mod os, næsten som om hun mener, at bilen kan yde vis sikkerhed. Mange farer lurer, når man er et zebraføl, og det er nemt at forstå moderens ængstelighed. Som andre dyr i hestefamilien er også zebraer flokdyr, men denne hoppe og hendes føl er kommet væk fra deres flok.

Striber er muligvis et værn mod rovdyr

Dyr i hestefamilien er karakteriseret ved evnen til at kunne løbe hurtigt og længe, hvilket er deres primære forsvar over for rovdyr. For zebraers vedkommende har nogle forskere desuden en teori om, at dyrenes karakteristiske striber yder en vis beskyttelse mod fjender som løver, hyæner og vildhunde.

Antagelsen er, at hvis en flok zebraer står tæt sammen, vil dyrenes mange striber danne et sammenflydende indtryk, der gør det vanskeligt for rovdyr at fokusere på et enkelt individ. En zebraflok i løb vil i teorien give et endnu mere forvirrende billede. Forskere har testet hypotesen på mennesker, som viser sig at have vanskeligt ved at skelne individer i en zebraflok i bevægelse, men det er selvfølgelig umuligt at spørge løverne, om de har samme problem.

Striber forvirrer hestebremser

I 2019 blev der i England gennemført et eksperiment, der antyder, at zebraers striber måske har et helt andet formål end at forvirre rovdyr. Et forskerhold studerede en hesteflok samt samtidig en flok zebraer erhvervet fra forskellige zoologiske haver.

Forskerne monterede tynde zebrastribede dækkener på nogle af hestene, og derpå observerede de hvor mange stikfluer (bremser), der landede på henholdsvis heste ’uden striber’, heste ’med striber’ og zebraer.

Det viste sig, at markant flere bremser landede på heste uden stribet dækken end på både zebraer og på heste med stribet dækken. Undersøgelsen blev citeret bredt og også flere danske medier har omtalt det opsigtsvækkende eksperiment.

Stikfluer kan overføre mange sygdomme

Forskerne havde tidligere observeret vildtlevende zebraer og udviklet teorien om striber som beskyttelse mod stikfluer. I Afrika kan stikfluer overføre flere alvorlige sygdomme (blandt andet sovesyge), så det ville give god mening, hvis zebraer havde udviklet et forsvar mod de stikkende insekter.

Selv om antagelsen var fornuftig, var det først da forskerne i England fik mulighed for at sammenligne flere hesteflokke direkte med en zebraflok, at teorien kunne afprøves. I undersøgelsen så det ud som om bremserne forsøgte at lande på striberne hos henholdsvis zebraer og heste med stribede dækkener, men fluerne kunne ikke bremse op, da de åbenbart blev forvirrede.

”Det ser ud til, at fluerne ikke kan genkende en sort og hvid overflade som egnet landingsplads,” konkluderede forskningsleder Tim Caro fra St. Andrews Universitet.

Vidste du det?

  • Der har i tidens løb været mange bud på hvorfor zebraer har striber. Nogle mener, at striberne er en advarsel til andre dyr. Andre forslag er at striberne er en form for individuel markør lige som vores fingeraftryk.
  • En nyere teori er, at striberne hjælper zebraerne med at regulere deres kropstemperatur. Om morgenen absorberer de mørke striber sollys og skaber hurtig opvarmning. I middagsheden reflekterer de hvide striber sollyset, hvilket hjælper dyret med at køle af.
  • Zebraens striber løser sandsynligvis flere af de ovennævnte opgaver samtidigt.
  • Tidligere på året blev der i Masai Mara Nationalpark i Kenya observeret et mørkt zebraføl med polkaprikker i stedet for striber. Føllet har en genetisk bestemt overproduktion af pigmentet melanin (melanisme).