I lovens navn

Han dræbte taxachauffør: Har siddet i fængsel siden 1985

26. april 2022 Af Bent Isager-Nielsen Foto: Ritzau Scanpix
De fleste med en livstidsdom bliver prøveløsladt efter 15-17 år, fortæller Ude og Hjemmes krimiekspert Bent Isager-Nielsen. Det er derimod mere usikkert, om – og i givet fald hvornår – Seth Sethsen (billedet) kommer ud i friheden. Han skød og dræbte en taxachauffør i 1985 og har siddet i fængsel lige siden.

Du har før skrevet om livstidsdømte og senest om livstidsfangen Seth Sethsen, der nu har fået tilladelse til at indbringe Kriminalforsorgens og by- og landsrettens afvisning af en prøveløsladelse for Højesteret.

Ved du hvor mange, der afsoner en livstidsdom, og om antallet af livstidsdomme er stigende eller faldende?

Venlig hilsen GH

Hej GH

I de senere år er antallet af livstidsdømte steget betragteligt.

Mens der i 2015 sad 19 livstidsdømte i de danske fængsler, steg tallet til 25 i 2018, og i marts i år var antallet ifølge Kriminalforsorgen 37.

Som jeg tidligere har skrevet om, afsoner langt de fleste livstidsdømte kun 15-17 år og bliver så prøveløsladt, men nogle kommer til at sidde meget længere. Og i de tilfælde er det som regel vurderingen af den pågældendes farlighed, der er afgørende.

Den firedobbelte politimorder Palle Sørensen afsonede 33 år, inden han blev løsladt. Seth Sethsen (på billedet øverst), der i 1985 myrdede en taxachauffør i Albertslund og Naum Conevski, der i 1984 dræbte to unge mænd på Femøren på Amager, afsoner stadig deres livstidsdomme på 36. og 37. år.

Prøveløsladt efter 12 år

Fængsel på livstid regnes for lovens strengeste straf og kan teoretisk vare hele livet.

En livstidsfange kan som udgangspunkt tidligst blive prøveløsladt efter 12 år, og afgørelsen træffes af Kriminalforsorgen.
Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan en ansøgning om prøveløsladelse afvises.

Afsoneren kan indbringe dette for domstolene efter 14 år.
Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

Østre Landsret nåede sidste år frem til, at Seth Sethsen skulle prøveløslades, men den afgørelse fik Kriminalforsorgen, som du skriver i dit spørgsmål, som noget højst usædvanligt lov til at indbringe for Højesteret, der altså nu skal afgøre, om Sethsen kan prøveløslades.

Enighed hører op

De fleste er sikkert enige om, at gerningsmænd, der står bag de værste forbrydelser, skal straffes hårdt, og at mordere som Peter Lundin og Peter Madsen skal sendes i fængsel og idømmes den hårdeste straf overhovedet, så de skal være bag lås og slå i lang tid. Men så ophører enigheden.

For hvor lang tid skal man spærre forbrydere inde og med hvilket formål? Kan alle mordere resocialiseres, og hvornår kan man af hensyn til deres ofre og retsfølelsen i samfundet lukke dem ud? Og kan man være helt sikker på, at de ikke slår ihjel igen?

Muligheden for at blive prøveløsladt fra en livstidsdom allerede efter 12 år er efter manges mening et udtryk for, at vi tror på, at et menneske kan ændre og forbedre sig, og at der derfor er mulighed for, at den dømte kan komme ud igen efter resocialisering.

Andre mener, at man skal holde igen med at prøveløslade livstidsdømte, blandt andet af hensyn til de dømtes ofre og ofrenes nærmeste. De pårørende sidder jo tilbage med en reel livstidsdom. Sorgen, smerten, savnet og vreden forsvinder ikke efter 15-17 år.

Flere lande straffer hårdt

Jeg synes personligt, at det er godt, at vi her i landet har livstidsdommen, så vi i enkelte tilfælde kan holde farlige fanger indespærret i meget lang tid, måske endda hele deres liv, men det er altså også godt, at vi evner at udvise forståelse og humanisme og på et tidspunkt før tid løslader dem, der ikke skønnes farlige længere.

Flere lande straffer langt hårdere end os, for eksempel USA, og andre lande er gået den modsatte vej.
I Norge afskaffede man i 1981 livstidsdommen med begrundelsen, at den “stred mod humanitetsopfattelsen i samfundet”.

Og derfor kunne massemorderen og terroristen fra Utøya, Anders Behring Breivik, ikke idømmes livsvarigt fængsel, men derimod 21 års fængsel, som efter afskaffelse af livsvarigt fængsel er maksimumsstraffen i Norge.

Venlig hilsen Bent

Sponsoreret indhold