Dyr

Vildsvinet er en dygtig svømmer

20. april 2019 Tekst: Carsten Broder Hansen, Dyrefondet. Foto: Colourbox
I 2018 blev det besluttet, at et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse skulle forhindre afrikansk svinepest i at sprede sig til danske svinebesætninger via smitte fra vildsvin. Vildsvin er ironisk nok dygtige svømmere, og de kan passere uden om hegnet ad vandvejen.
-

Den 4. juni 2018 besluttede et folketingsflertal, at der skulle etableres et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Hegnet skulle forhindre sygdommen afrikansk svinepest i at sprede sig til danske svinebesætninger via smitte fra vildsvin.

Nærmest fra samme dag begyndte kritikken at hagle ned over projektet, der fra flere sider er blevet karakteriseret som kostbar symbolpolitik.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Indvendingerne går dels på, at hegnet næppe vil forhindre hverken vildsvin eller svinepest i at krydse grænsen, og dels på, at hegnet vil få skadelige konsekvenser for en række andre vilde dyrs bevægelighed.

Desuden kritiseres en konkret adskillelse mellem Danmark og Tyskland for at kunne fortolkes som manglende samarbejde mellem de to lande.

På trods af protesterne blev projektet godkendt af Miljøstyrelsen, og i januar i år gik byggeriet i gang. Flensborgs overborgmester, Simone Lange, skrev i et tweet:

”Lad dagen, hvor det første hegn blev sat op, blive dagen, hvor vi alle kæmper for at få det afskaffet. Lad os vende tilbage til det grænseløse dansk-tyske samarbejde.”

Andre vilde dyr påvirkes

Om hegnet kan skade relationerne mellem de to lande, er muligvis tvivlsomt, men hegnet kan og vil påvirke vilde dyr negativt.

Der er store bestande af vildsvin i det meste af Europa, herunder Sverige og Tyskland. Vildsvin er ironisk nok dygtige svømmere, og de kan passere uden om hegnet ad vandvejen.

For rådyr, harer, ræve og en række andre dyr vil hegnet derimod medføre ændringer i deres naturlige bevægelsesmønstre og dermed dyrenes mulighed for at sprede sig, søge føde og forplante sig.

En del grønne organisationer har rettet henvendelse til EU med påstand om, at hegnet strider mod hensigten med EU’s habitatdirektiv, der har til formål at skabe store sammenhængende naturarealer.

Hverken Danmark eller vores nabolande Tyskland og Sverige har hidtil været ramt af afrikansk svinepest, men der er konstateret svinepest i f.eks. Polen, Ungarn og Belgien.

Vidste du det...

  • Alene i Italien anslås bestanden af vildsvin at være tæt på en million dyr.
    Samtidig er der flere tusinde ulve i Italien.
  • Ulvene er vildsvinets vigtigste, naturlige fjende, og ulvene tager især vildsvinenes unger.
  • Italienske eksperter anfører, at ulvene er det bedste middel til at holde vildsvinebestanden nede.
  • Herhjemme mener både nogle politikere, jægere og svinefarmere, at vi ikke har plads eller råd til hverken ulve eller vildsvin. Der henvises bl.a. til, at Danmark er forholdsvis tæt bebygget og derfor ikke kan rumme større dyr.
  • I Italien bor der imidlertid 207 mennesker per kvadratkilometer, og vi er kun 137 mennesker per kvadratkilometer i Danmark.
  • Der lever sandsynligvis over 200.000 vildsvin i Sverige.

Sponsoreret indhold