Forskel på at være sindssyg og have psykopatiske træk 

Mordere gør uhyrlige ting – men de er ikke nødvendvis sindssyge. Det fortæller Rejseholdets tidligere leder, Bent Isager-Nielsen, mere om her.

Hej Bent
Du har flere gange fortalt om drabssager, hvor gerningsmanden har gjort uhyrlige ting, men alligevel ikke er vurderet til at være sindssyg. Man hører tit, at mordere er psykopater. Er man så ikke netop sindssyg?

Venlig hilsen Skorpionen

Hej skorpion
Nej, at være psykopat er ikke det samme som at være sindssyg. I dag bruger man i øvrigt ikke ordet psykopat på samme måde som tidligere. Man taler i stedet mere om, at personen kan have psykopatiske træk.
Du har dog ret i, at mange drabsmænd er psykopater, og at de kan foretage sig forfærdelige ting uden at ryste på hånden og uden at føle nogen særlig anger eller noget særligt ubehag ved det.
Rent faktisk mener mange psykologer i dag, at alle mennesker indeholder én eller anden grad af psykopatiske eller karakterafvigende personlighedstræk. Det er også min personlige opfattelse.
Jo højere op på psykopatiskalaen, jo vanskeligere og mere risikabelt bliver det for omgivelserne og samfundet.

Føler ikke skyld

Mange af dem, man kan kalde ”hverdagspsykopater”, glider relativt problemløst gennem tilværelsen.
Og de begår heller ikke nødvendigvis forbrydelser, men kan ofte forvolde stor skade på andre mennesker – især psykisk. Kendetegnende for dem er, at de ikke føler anger, skyld eller empati i nævneværdig grad.
Meget tyder på, at flere mænd end kvinder er psykopater.

Når jeg er ude at holde foredrag, er der næsten altid nogen, der kan komme med eksempler på mennesker i deres omgangskreds, der har en snert af psykopati.
Det passer jo godt med, at undersøgelser peger på, at der i Danmark skønnes at være op mod 250.000 psykopater i forskellig sværhedsgrad.
De er ofte godt selskab, kompetente, overbevisende og har tilsyneladende svar på alt og gode overtalelsesevner.

Siger det rigtige

Mange af dem har det, amerikanerne kalder ”superficial charm”, altså overfladisk charme. Tit er de intelligente og gode til ikke at lade sig gå på af andres følelser.
Man skal være varsom med at kaste sig hovedkulds ind i dybe relationer med den slags mennesker og i stedet se tiden lidt an. Vente med at få børn med ham eller hende – og holde økonomien adskilt.

Det kan være svært, når personen siger det rigtige, er charmerende og agerer på den rigtige måde.
En god idé er måske at huske det gamle udsagn om, at hvis noget ser ud til at være for godt til at være sandt, er det nok for godt til at være sandt.

Ingen behandling

Der er faktisk mange fordele ved at have visse småpsykopatiske træk.
Det kan være hensigtsmæssigt at have lidt egoisme i sin personlighed, og det kan være nødvendigt i visse situationer at være i stand til at manipulere og foretage sig noget for egen vindings skyld.
Så længe det ikke er i ekstrem grad, behøver det ikke at være et problem.
Men rigtig mange drabsmænd har psykopatiske træk i udpræget og foruroligende grad – også en del af dem, jeg i tidens løb har haft med at gøre.

Psykopati er altså ikke en egentlig sindssygdom, men har noget med problematiske personligheds- og karaktertræk at gøre. Derfor er der heller ikke nogen egentlig behandling mod psykopati.
Den pågældende ser som oftest ikke selv noget som helst problem ved sin adfærd og sine holdninger, men lever tit glad videre, skyder ansvaret på andre og kan lægge selv forfærdelige handlinger bag sig.
Der er stor usikkerhed om, hvorfra psykopati stammer – om det har baggrund i arv eller miljø.
Vores karaktertræk og personlighedstyper ligger uanset hvad dybt i os og kan ikke sådan lige ”behandles”.

Afvigende træk

En sindssyg og utilregnelig person kan ikke straffes for forbrydelser, heller ikke drab, og bliver typisk dømt til psykiatrisk anbringelse.
Tilregnelige drabsmænd idømmes forvaring eller fængselsstraf. Et godt eksempel er den meget omtalte sag om drabet på Kim Wall (U-båds-sagen).
Her kom det frem i retten, at gerningsmanden Peter Madsen i mentalerklæringen er beskrevet som velbegavet og tilregnelig, ikke sindssyg, men med narcissistiske, afvigende og psykopatiske træk.
Han blev idømt fængsel på livstid.
Alt i alt er det værd at huske, at man godt kan være farlig, velbegavet og ond uden at være sindssyg. Og man kan omvendt godt være sindssyg, psykisk syg eller udviklingshæmmet uden at være farlig, ond og kriminel.

Venlig hilsen Bent