I lovens navn

Sverige topper tragisk liste: 32 dræbt af skud i år

19. oktober 2021 Af Bent Isager-Nielsen  Foto: Ritzau Scanpix.
Svenskerne topper en kedelig europæisk liste med 32 skuddrab alene i år. Bent Isager-Nielsen, Ude og Hjemmes krimiekspert, fortæller om nabolandets indsats mod de dybt kriminelle miljøer, som drabene udspringer fra. 

Du har flere gange været inde på den voldsomme kriminalitet, der finder sted i Sverige, og som ofte begås af bander og klaner – i mange tilfælde med indvandrerbaggrund.
Kan du fortælle lidt om årsagen til den grove kriminalitet “hinsidan”?

Venlig hilsen SH

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Hej SH
Du har helt ret i, at Sverige er præget af en uhørt grov kriminalitet, som vi ikke kender til i Danmark.
Jeg er jo ikke historiker eller sociolog, men jeg vil pege på flere årsager.
Den ene er formentlig betinget af, at Sverige ikke blev besat af nazisterne under 2. verdenskrig.

Derfor har stærke højreorienterede kræfter og nazistiske sympatisører haft bedre mulighed for generelt at markere sig i samfundet uden helt samme voldsomme modstand i befolkningen, som typisk er til stede i lande, der mærkede nazisternes handlinger under krig og besættelser, blandt andet i Danmark.
En del kriminalitet begås af nynazister og deres sympatisører.

Grove røverier

Den anden årsag er utvivlsomt den voldsomme indvandring, der i årtier er sket til Sverige, specielt fra Eksjugoslavien og Mellemøsten.
Gerningsmændene til mange af de store og grove røverier i Sverige i tidens løb mod pengetransporter og værdicentraler har haft Balkanbaggrund.

I nogle af de største røverier her i landet har personer fra netop den svenske personkreds været indblandet. Meget af den personfarlige kriminalitet i bandemiljøet, der for tiden præger Sverige, begås også af kriminelle med indvandrerbaggrund.

Den 25. august skete skuddrab nr. 32 i Sverige i år, og i 2020 blev der forøvet ikke mindre end 48 skuddrab.
Og dertil kommer så alle andre typer drab.
I 2000 lå Sverige helt i bunden i europæiske statistikker, men især i årene op til 2018, som er det seneste år, hvor man har lavet en europæisk sammenligning, overhalede Sverige alle europæiske lande i antallet af skuddrab.
Det skabte selvfølgelig bestyrtelse i Sverige, ikke mindst fordi de svenske politikere på det tidspunkt gjorde gældende, at man havde fået bedre styr på situationen.

Betjent blev dræbt

Men sommeren 2021 har tydeligt vist, at situationen er yderst alvorlig.
Flere sager har vakt opsigt, blandt andet et drab på åben gade i Gøteborg i maj, hvor en mand blev skudt, mens mange mennesker, heriblandt adskillige politifolk, så til.

Hvor alvorlig situationen er, blev understreget i en anden forstad i juni. Her blev en ung politibetjent skudt og dræbt, mens han var på aftenpatrulje. I sympati med politiet lagde borgere blomster på politiets biler i dagene efter – som det ses på billedet øverst. 
En 17-årig mand med relationer til bandemiljøet er anholdt i sagen.

Tidligt i august blev to drenge på 15 og 16 år ramt af skud, og den ene afgik ved døden.
Langt de fleste skudepisoder kan kædes sammen med de mange bandekonflikter, som præger mange svenske byer, også Malmø, der som bekendt ligger meget tæt på Danmark.
Mange af de hårdest ramte områder er meget indvandrertunge, hvilket det svenske kriminalpræventive råd for nyligt har udgivet en stor rapport om.

Bandepakker

Drabet den 25. august skete selvsamme dag, som den svenske regering lancerede en stribe nye og efter svenske forhold uhørt hårde lovforslag rettet mod banderne og deres kriminalitet.

Flere af forslagene ligner til forveksling de danske tiltag, som de senere år er blevet gennemført her i landet i form af forskellige bandepakker og som efter min mening har haft afgørende indflydelse på, at situationen på bandeområdet her i landet er langt bedre end i Sverige.

Der opereres også i de nye svenske lovforslag om markant højere straffe for bandekriminalitet, ligesom man vil forsøge at stoppe rekrutteringen til banderne.
Den svenske justitsminister Morgan Johanneson udtalte i forbindelse med lovforslagene, at det var de mest omfattende skærpelser af straffene, som nogen sinde er blevet præsenteret i Sverige.

Højere straffe

Som jeg har været inde på her i bladet tidligere, er især Sverige og Holland præget af meget voldsom kriminalitet i disse år i forhold til mange andre europæiske lande.
Men netop udviklingen i Sverige har været genstand for betydelig opmærksomhed her i landet. Dels fordi det er et “broderland”, men også fordi der er set flere bekymrende sammenfald mellem kriminalitet og personer i forhold til Danmark.

Det er derfor glædeligt for både svenskerne og os her i landet, at Sverige nu langt om længe skruer kraftigt op for indsatsen mod banderne og deres kriminalitet i form af både bedre efterforskningsmetoder til politiet og højere straffe til gerningsmændene, men så sandelig også prøver at sætte ind med forebyggende og integrationsfremmende tiltag.

Venlig hilsen Bent

Sponsoreret indhold